Mevduat Faizi ve Döviz Tevdiat Hesapları ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 04 Eylül 2018Özet: 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar uyarınca mevduat faizi ve döviz tevdiat hesapları ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarından elde edilen gelirlere uygulanan vergi kesintisi oranları geçici süreyle değiştirilmiştir.

Açıklamalar

22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları tespit edilmiştir. Ayrıca, 24.12.2012 tarih ve 2012/4116 sayılı BKK'nın 3. maddesi ile değişiklik yapılarak 2006/10731 sayılı Karara "d" bendi eklenmiştir. Böylece, döviz tevdiat ve mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile katılma hesaplarına ödenen kar paylarına yönelik tür ve vadesine göre değişen oranda vergi kesintisi uygulanmaktadır.

31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki Karar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar'ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; aşağıda tabloda yer alan yeni vergi kesinti oranları, Karar'ın yayım tarihi olan 31.08.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve aynı tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmaktadır.

Öte yandan, söz konusu vergi kesintisi oranlarındaki değişiklik üç ay süreyle sınırlandırılmakta olduğundan, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren bu Karar'dan önce yürürlükte olan eski tevkifat oranları tekrar geçerli olmaktadır.

  Yeni OranEski Oran
Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarındanVadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%20%18
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%16%15
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%13%13
    
Mevduat faizlerindenVadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%5%15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%3%12
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%0%10
    
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarındanVadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%5%15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%3%12
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%0%10


Son olarak, ilgili düzenlemeyle birlikte 31.08.2018 tarihinden önce açılan hesaplar kapsam dışında tutulmakta olup, yeni oranların 31.08.2018 tarihinde geri dönüşü gerçekleşmiş vadeli mevduatlara uygulanmayacağı görüşündeyiz. Ayrıca, bu tarihten önce açılmış olan ve faiz ile stopajın günlük tahakkuk ettiği birikimli mevduat ürünleri gibi özellikli mevduatlarda vadeli mevduat sözleşmesinin vadesi ve ürünün özelliği dikkate alınarak stopaj oranının belirlenmesi gerektiği görüşündeyiz.

Ek- 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

Saygılarımızla,