Mesken ve Sulama Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 202201.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de  yayımlanan 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.

Buna göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetler Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye "34- Mesken ve sulama gruplarına yapılan elektrik teslimleri,” sırası eklenmiştir.

Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.