Merkez Bankası Tarafından Reeskont Faiz Oranı ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 29 Eylül 2023Merkez Bankası Tarafından Reeskont Faiz Oranı ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

28 Eylül 2023 tarih ve 32323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası Tebliği ile;

o   Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 30,75;

o   Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 31,75;

olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri uyarınca borç ve alacak senetlerine reeskont işlemi uygulayacak mükellefler için, 238 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre senetler üzerinde faiz oranı ayrıca belirtilmemişse, reeskont faiz oranı olarak TCMB tarafından belirlenen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınmaktadır.

Buna göre, TCMB tarafından yapılan açıklama ile borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 28.09.2023 tarihinden itibaren % 31,75 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ, 28.09.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.