Malta’da faaliyet gösteren Türk Grupların Dikkatine

Yayınlanma Tarihi: 07 Kasım 2022Malta’da faaliyet gösteren Türk Grupların Dikkatine: Malta hükümeti, OECD Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS)  kapsamında taahhüt etmiş olduğu emsallere uygunluk ilkesini içeren transfer fiyatlandırması hükümlerini yürürlüğe koymayı hedeflemekte

 

Malta Gelir Komisyonu, OECD Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımı (BEPS)  kapsamında taahhüt etmiş olduğu Transfer Fiyatlandırması kuralları ile ilgili düzenlemeleri Aralık 2021 tarihinde kamu görüşüne açmış ve söz konusu süreç 28 Şubat 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Söz konusu kuralların amacı OECD ile uyumlu küresel transfer fiyatlandırması kurallarının Malta’da faaliyet gösteren Şirketlere de uygulanmasının sağlanmadır. Transfer fiyatlandırması kurallarının; belirli büyüklükte olan ve belirli tutarda ilişkili işlemi olan Grupları kapsaması öngörülmekte.

Transfer fiyatlandırması kurallarının yürürlüğe girmesiyle, Malta’da faaliyet gösteren ve kapsama giren Şirketlerin diğer Grup Şirketleri ile olan işlemlerinde işlevlerine, risklerine ve varlıklarına göre emsallere uygun kar elde etmesi gerekecektir. Henüz transfer fiyatlandırması dokümantasyon zorunluluklarının neler olacağı belli olmasa da; Çok Uluslu İşletmelerin Malta’da faaliyet gösteren Şirketleri için de en uygun transfer fiyatlandırması politikalarını oluşturması ve uygulaması gerekmekte. Bununla birlikte, oluşturulan transfer fiyatlandırması politikalarının grup içi sözleşmeler ile düzenlenmesi ve sözleşmelerde tarafların rol ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi, sözleşmelerin; tarafların gerçekleştirdiği işlevleri, üstlendikleri riskleri ve sahip oldukları varlıkları belirtmesi ve uygulanan transfer fiyatlandırması yöntemlerinin de sözleşmelerde yer alan hususlar ile uyumlu olması oldukça önemli.

Transfer fiyatlandırması kurallarının ne zaman yürürlüğe gireceği belli olmasa da; Malta’da faaliyet gösteren Türk Gruplarının yeni düzenlenmeleri takip etmesi ve Malta’da faaliyet gösteren Şirketleri ile diğer Grup Şirketleri arasındaki işlemler için sözleşmelerin hazırlanıp, en uygun transfer fiyatlandırması politikasının oluşturulmasına şimdiden başlanmasını tavsiye ederiz.