Mali Tatil 1-20 Temmuz 2022 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır

Yayınlanma Tarihi: 30 Haziran 20225604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir.

Haziran 2022 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son günü 26 Temmuz 2022 Salı günüdür.

Haziran 2022 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günüdür.

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

Bu düzenlemelere göre 2022 yılında;

Beyan süresi 1-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2022 Çarşamba bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2022 Perşembe günü,

Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2022 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2022 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2022 Salı günü

mesai saati bitimi olacaktır.

 

Beyanname Türü

 

Dönemi

Beyanname / Bildirim Verilme Zamanı

 

Ödeme Zamanı

Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2022

 

26 Temmuz 2022

 

26 Temmuz 2022

2022 Haziran

Damga Vergisi

2022 Haziran

26 Temmuz 2022

26 Temmuz 2022

Katma Değer Vergisi

2022 Haziran

26 Temmuz 2022

26 Temmuz 2022

Form Ba Bs

2022 Haziran

1 Ağustos 2022