KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Haziran 2018Özet: 30.05.2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 10/A maddesinin birinci fıkrasına yapılan değişikliği kapsamaktadır. Karar'da yapılan değişikliklere bu bültenimizde yer verilmektedir.

30.05.2018 tarih ve 30436 sayılı Resmî Gazete'de KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Madde 10/A birinci fıkrası ve yapılan ekleme aşağı yer almaktadır.

  • MADDE 10 – (1) Destek programından faydalananlar, faydalandıkları destek programı ile ilgili olarak KOSGEB'in gerek görmesi halinde denetime tabi tutulur. Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.

Eklenen Madde;

  • "Destek Programları kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir."

30.05.2018 tarih 30436 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

Saygılarımızla,