Kolalı Gazoz ve Tütün Mamullerinde ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 26 Mart 2020Özet: 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallar için ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

Açıklamalar:

 

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu mallar için önceden uygulanmakta olan ÖTV oran ve tutarları ile, yeni Karar kapsamında uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekildedir.

 

(A) Cetveli

GTİP

Mal İsmi

Vergi Oranı

Eski Oran

Yeni Oran

2201.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25%

35%

 

(B) Cetveli

GTİP

Mal İsmi

Eski Oran ve Tutarlar

Yeni Oran ve Tutarlar

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,3506

0,4686

80

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,3506

0,4686

80

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,3506

0,4686

80

0,3506

0,4686

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,3506

0,4686

80

0,3506

0,4686

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda
olanlar)

63

0,0787

0,4539

40

0,0500

0,4539

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

63

0,0787

0,4539

40

0,0500

0,4539

 

Söz konusu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Ek: Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

 

Saygılarımızla,