Kişisel Verilerin Koruması Konusunda İkincil Mevzuat Hazırlanmaya Başlandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Ekim 2016​Geçtiğimiz günlerde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("Kanun") çerçevesinde oluşturulması beklenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 9 üyesinden 5'i TBMM tarafından seçilmişti. 

Kanun, kişisel verilerin korunması alanında temel düzenlemelerde bulunmakla yetinmiş, Kanun'un Geçici 1. Maddesi birçok hususun ikincil mevzuatla düzenlenmesi beklentisini yaratmıştı.

Bu düzenlemelerden ilki sayılabilecek Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, düzenlediği konularda Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre özel hüküm niteliğinde.

Düzenleme, özel sağlık hizmet sunucuları ve bunlara hosting hizmeti sağlayan şirketlerin yanı sıra, aslında tüm şirketlerin insan kaynakları departmanlarını da ilgilendiriyor. 

Mevzuatımızda halihazırda çeşitli meslek gruplarının sır saklama yükümlülüğüne ilişkin bazı düzenlemeler bulunmaktaydı. Bu yeni düzenleme ile birlikte artık görevi gereği kişisel sağlık verilerini işleyen herkes sır saklama yükümlülüğü altında olacak.   

Yönetmelik ayrıca; sağlık verileri işlenirken rızanın alınmasında uyulacak esasları da düzenliyor. Yönetmelik, rızayı veren kişinin istediği zaman bu rızayı geri alabileceğini de öngörüyor.

Yönetmelikte sağlık verilerinin aktarılmasında uyulması gereken esaslar bakımından da önemli düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, kişisel sağlık verilerinin uluslararası aktarımına ilişkin her türlü talep Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

Söz konusu Yönetmelik'e bültenimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,​

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9021 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük veya aulgener@kpmg.com adresinden Alican Ülgener ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Ek- Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik​​​​​​