Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterlere ilişkin Yeni Karar

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2019Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 02.05.2019 tarih ve 2019/125 sayılı Karar  ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9.maddesi kapsamında, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterler tespit edildi.

Açıklamalar

Kanun'un 9. Maddesinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılması düzenlenmekte ve kişisel verilerin yurt dışına aktarımının ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu belirtilmektedir. İlgili kişinin açık rızası aranmaksızın Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirlenmiş olan istisnalar ile yurt dışına yapılacak aktarımlar hakkında ise "yeterli koruma" kriteri getirilmiştir. Buna göre; ilgili maddeler kapsamına giren aktarımlar bakımından aktarım yapılacak ilgili ülkede yeterli koruma bulunması, yeterli korumanın bulunmaması halinde ise, Türkiye ve aktarım yapılacak yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı şekilde taahhüt etmesi aranmaktadır. Maddenin son fıkrasında ise yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanun maddesi kapsamında, Kurul, yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmesine ilişkin olarak aldığı Karar'da;  

  • Karşılıklılık esasına,

  • İlgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatına ve uygulamasına,

  • İlgili ülkede bağımsız veri koruma otoritesinin bulunmasına,

  • İlgili ülkenin kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası antlaşmalara taraf olma ile uluslararası kuruluşlara üye olma durumuna,

  • Türkiye'nin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütlere veri aktarımı yapılacak ilgili ülkenin üye olma durumuna,

  • İlgili ülke ile yürütülen ticaret hacmine,

ilişkin kriterlerin göz önünde bulundurulmasına karar vermiştir.  

"Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form" hakkındaki 02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı Kurul Kararı'na bu linkten ulaşabilirsiniz.