Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tamamlanma Yolunda

Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2016Özet: 16 Aralık 2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar" ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi beklenen üyeleri seçilmiştir.

Açıklamalar

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("Kanun"), Kanun'un yayımı itibarıyla altı ay içerisinde Kurul'un oluşturulmasını öngörmekteydi. Bu itibarla 7 Ekim 2016 tarihine kadar Kurul'un kurulması beklenmekteydi.

TBMM'nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na atanacak dokuz üyeden beşinin seçimi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı tarafından da 2016/103 ve 104 No'lu kararlarla yapılan seçimin ardından; Kurul'un tamamlanması için yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından atanacak üyeler beklenmektedir.

Kurul diğer görevlerinin yanı sıra Kanun'da öngörülen idari yaptırımlara karar vermeye de yetkili olduğundan, bu gelişmenin, Kanun'un uygulanması yönünde önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. 

Söz konusu kararları bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair 2016/103 nolu Karar

Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair 2016/104 nolu Karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9021 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük veya aulgener@kpmg.com adresinden Alican Ülgener ile irtibat kurmanızı rica ederiz.