Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2016Özet: 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/9597 nolu "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar" ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ("Kurul") Bakanlar Kurulu'nca seçilmesi gereken üyeler atanmış ve böylece Kurul tamamlanmıştır.

Açıklamalar

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("Kanun"), Kanun'un yayımı itibarıyla altı ay içerisinde Kurul'un oluşturulmasını öngörmekteydi. Bu itibarla 7 Ekim 2016 tarihine kadar Kurul'un kurulması beklenmekteydi.

TBMM'nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na atanacak dokuz üyeden beşinin seçimi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı tarafından 2016/103 ve 104 No'lu kararlarla yapılan seçimin ardından; Bakanlar Kurulu tarafından da kalan son iki üye atandı.

Kanun'daki idari para cezalarını uygulamaya Kurul yetkili olduğundan ilgili Karar'dan önce bunların ne zaman ve ne şekilde uygulanmaya başlanacağı merak konusuydu. Anılan Karar ile bu belirsizlik ortadan kalkmıştır.

Kanun'dan doğan yükümlülüklerini ihlal edenleri 1.000.000 TL'ye kadar değişen tutarlarda para cezaları bekliyor.​

Söz konusu kararı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Ek- 2016/9597 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9021 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük veya aulgener@kpmg.com adresinden Alican Ülgener ile irtibat kurmanızı rica ederiz