Kişisel Verileri Koruma Kurulu Oluşturuluyor

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2016Özet: 7 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar" ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul")  TBMM tarafından seçilmesi beklenen beş üyesi seçilmiştir.

Açıklamalar

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("Kanun"), Kanun'un yayımı itibarıyla altı ay içerisinde Kurul'un oluşturulmasını öngörmekteydi. Bu itibarla 07.10.2016 tarihine kadar Kurul'un kurulması beklenmekteydi.

TBMM'nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na atanacak dokuz üyeden beşinin seçimi gerçekleşmiştir. Anlan hükme göre diğer dört üyeden ikisi Cumhurbaşkanı; diğer ikisi ise Bakanlar Kurulunca atanacaktır. 

Kanun'un tüm hükümlerinin 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması göz önünde bulundurulduğunda Kurul'un diğer dört üyesinin de yakın bir tarihte atanması beklenmektedir.

Kurul diğer görevlerinin yanı sıra Kanun'da öngörülen idari yaptırımlara karar vermeye de yetkili olduğundan, bu gelişmenin, Kanun'un uygulanması yönünde önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. 

Söz konusu Karar'ı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9021 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük veya aulgener@kpmg.com adresinden Alican Ülgener ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

​​​Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar​