Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları Güncellendi

Yayınlanma Tarihi: 11 Temmuz 2016Özet: 23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” gereği, 01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde geçerli olmak üzere, kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar yeniden belirlenmiştir. Yeni katsayılar Maliye Bakanlığının 04.07.2016 tarih ve 6152 sayılı Genelgesiyle duyurulmuştur.

Yeni katsayılar çerçevesinde, 01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 4.297,21 TL olmaktadır.

Açıklamalar:

23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” gereği, 01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde geçerli olmak üzere, kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar yeniden belirlenmiştir. Yeni katsayılar Maliye Bakanlığı'nın 04.07.2016 tarih ve 6152 sayılı Genelgesi'yle duyurulmuştur.

Kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayıların değişmesi, kıdem tazminatı tavanı ile vergiden müstesna çocuk zammı tutarlarını da değiştirmiştir.

Aşağıda 01.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacak yeni kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarlarına ve bu konularla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

01.01.07.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı

Yeni katsayılar çerçevesinde, 01.07.2016 - 31.12.216 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 4.297,21 TL olmaktadır.
Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır: ​
1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)
Yukarıdaki açıklama çerçevesinde, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.07.2016 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
VERİLER
Aylık Göstergesi1.500
Ek Göstergesi8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi500
Taban Aylığı Göstergesi1.000
Aylık Katsayısı0,093259
Taban Aylık Katsayısı1,4598
HESAPLAMA
1.500 x 0,093259139,8885
8.000 x 0,093259746,072
500 x 0,09325946,6295
1.000 x 1,45981459,80
9.500 x 0,093259x 2,151904,815
TOPLAM4.297,21

02.01.07.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

- Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,

- Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 2003,2005 ve 2011 yıllarında yapılan son düzenlemelere göre, iki çocuk sınırlaması olmaksızın, devlet memurlarına, bütçe kanunlarıyla veya Bakanlar Kurulunca belirlenen memur maaş katsayısıyla;

- 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,

- Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda yardım ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 04.07.2016 tarihli Genelge'de, 01.07.2016-31.12.2106 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,093259 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Tek Çocuk İçinHesap şekliTutar
0-6 yaş grubu için500 x 0,09325946,63 TL
Diğer çocuklar için250 x 0,09325923,31 TL
Birden fazla çocuğu olanlar (örnek)  
İki çocuğu olup her ikisi de 0-6 yaş grubunda olanlar46,63 x 293,26 TL
Üç çocuğu olup her üçü de 0-6 yaş grubunda olanlar                 46,63 x 3139,89 TL
İki çocuğu olup çocuklardan biri 0-6 yaş grubunda olanlar46,63 + 23,3169,94 TL

Değerlendirme ve Sonuç:

01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 4.297,21 TL iken gelir vergisinden istisna olmak üzere 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 46,63 TL, diğer çocuklar için 23,31 TL çocuk zammı tutarları geçerli olacaktır.