Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi

Yayınlanma Tarihi: 04 Temmuz 2017Özet: 01.07.2017-31.12.2017 döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş olup 4.732,48 TL olarak uygulanacaktır.

Açıklamalar

23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" gereği, 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere, kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar yeniden belirlenmiştir. Yeni katsayılar Maliye Bakanlığı'nın 04.07.2017 tarih ve 5820 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre yeni katsayılar çerçevesinde, 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir.

Aylık Katsayısı0,102706
Taban Aylık Katsayısı1,607645
Yan Ödeme Katsayısı0,03257

 
Ek- 5 Sıra No'lu Genelge​

Saygılarımızla,