Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı

Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2016Özet: 27.07.2016 tarih ve 19783 sayılı Resmi Gazete’de 472 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar:

Söz konusu Tebliğ ile (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin (Sıra No: 403) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ), 27.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Vergi Usul Kanunu 403 Sıra no.lu Genel Tebliği ile getirilen “Kesin Mizan Bildirimi” kaldırılmıştır. 

27.07.2016 tarihinden itibaren “Kesin Mizan Bildirimi” verilmeyecektir. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,


Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)​