KDV Oranlarında Değişiklik Yapan 1013 sayılı Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Mayıs 2019Özet: 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de; Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 1013 sayılı Karar yayımlanmıştır.

1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulun Mezkûr Karara göre; Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, perdeler için montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzemede vergi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar​

Resmi Gazete'nin 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı nüshasında; Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 1013 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisinde de değişiklik yapan Mezkûr Kararın Katma Değer Vergisi ile ilgili düzenlemeleri aşağı alınmıştır.

Değişikli ÖncesiYapılan DeğişiklikSonuç
12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

Madde 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;

a) Ekli (1) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,"

Bu değişiklik sonucunda; 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ile birlikte Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde de KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.
5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

b) Ekli (II) sayılı listesinin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 5 inci sırasında yer alan "perde" ibaresinden sonra gelmek üzere "(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dâhil)" ibaresi eklenmiştir,

 

Bu değişikliğe göre; 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Perdeler için montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzemede vergi oranı % 8 olarak tespit edilmiştir.

 
Ek- Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013)​

Saygılarımızla,