KDV İadesi Talebine Ait Listelere İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

Yayınlanma Tarihi: 09 Mart 2016Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan duyurular ile; KDV iadesi talebine konu olarak internet vergi dairesi üzerinden sisteme girilmesi gereken listelerden “Yüklenilen KDV Listesi” formatına bazı sütunlar eklenmiş, bunun yanı sıra sadece İndirimli Orana Tabi İşlemlere ilişkin olmak üzere “Satış Listesi” formatı sisteme eklenerek 2016 yılı satışlarından itibaren mükelleflerden talep edilmeye başlanmıştır.


Açıklamalar:

1-Yüklenilen KDV Listesine İlişkin Düzenlemeler

2015/11 iade dönemi itibarıyla  bütün iade işlem türleri için yüklenilen KDV listelerine “Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi” sütunu eklenmiş ve yüklenilen KDV listesinde yer alan fatura, hangi dönemin indirilecek KDV’sine dahil edilmiş ise o dönemin yazılması uygulamasına geçilmişti.

Bunun dışında,  405 ve 406 işlem türleri için 2015/11 dönemi itibarıyla, 439 işlem türü için ise 2016/01 dönemi itibariyle eklenmiş olan “Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi”nin de doldurulması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece belge hangi iade işlem türünden hangi dönemde yüklenime konu olmuş ise, o dönem yazılacaktır.

406 ve 439 işlem türlerinden iadelerde, iade talep edilen dönemde birden fazla aya ait yüklenim tutarları tek yüklenilen KDV listesinde verilmektedir. Hangi belgenin tamamının veya bir kısmının hangi ayda yapılan istisna satışlardan yüklenildiğini belirtmek için, bu alan oluşturulmuştur.

2-İndirimli Orana Tabi Satış Faturalarının Sisteme Yüklenmesi İle İlgili Düzenleme

2016/01 vergilendirme dönemi itibarıyla İndirimli orana tabi satışlara ilişkin satış faturası listesi internet vergi dairesi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

406, 439, 405 işlem kodlarından KDV iadesi talep eden mükelleflerin 01/2016 vergilendirme dönemi itibariyle “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de internet vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte; ikinci bir duyuruya kadar “İndirimli Orana Tabi Satış Faturaları Listesini” de bildirilecek satış faturalarının 100.000 satırdan fazla olması halinde, söz konusu listenin önceden olduğu gibi iade işlemini sonuçlandıracak olan vergi dairesi müdürlüğüne/mal müdürlüğüne kağıt/CD ortamında ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin bu düzenlemelere dikkat etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.​

İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fautura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Açıklamalar​​​

Yüklenilen KDV Listesine Yeni Eklenen Bölümler Hakkında​ Duyuru​