KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2019Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Numaralı Tebliğ, 28 Mart 2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği'ne; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin binek otomobil alımlarında KDV indirimine ilişkin düzenlemeler içeren yeni bir bölüm eklenmiştir.

Açıklamalar

Resmi Gazete'nin 28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı nüshasından yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri Numaralı Tebliğ uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde de KDV oranının %18 olarak uygulanacaktır.

Buna göre, 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından;

  • %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde % 1,

  • %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde ise %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Diğer bir çok işlemde olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bu yetkiye dayanılarak, yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması 22.03.2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre, Mezkûr Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22.03.2019 tarihinden sonra ticaretini yapmak amacıyla satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebileceklerdir.

Öte yandan, ikinci el taşıt ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından belirtilen tarihten önce ticari amaçla satın alınan, ancak bu (22.03.2019) tarih itibarıyla henüz satılmamış binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV bu araçların satıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, bu işlem için binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

Buna karşılık; yetki belgesi sahibi mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)

Saygılarımızla,