KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2019Özet: 8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin Bavul Ticareti ile ilgili bölümünde; özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Resmi Gazete'nin 8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı nüshasından yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Seri Numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin; "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)" başlıklı bölümünün "1.2.2. İstisnanın Şartları" başlığını taşıyan alt bölümünde; Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılacağı yönünde kolaylaştırıcı düzenleme yapılmıştır.​

Saygılarımızla,