KDV Borçları da Artık Tecile Konu Edilebilecek

Yayınlanma Tarihi: 23 Haziran 2016Özet: 20.06.2016 Tarih ve 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile, Katma Değer Vergisinin de müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olacaktır. 

Açıklamalar:

Bilindiği üzere 6183 Sayılı Kanun'un 48. maddesine göre vergi borçları ve cezaları, para cezaları gibi amme alacaklarının gerekli şartların oluşması halinde tecil faizi de alınarak tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi mümkündür.

Ancak daha önce yayımlanmış olan, 2008/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi dahil bazı vergilerin 6183 Sayılı Kanun'a göre tecil edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmişti.

20.06.2016 tarihinde yayımlanmış olan 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle ise KDV’nin de, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,​