KDV beyannamelerine ilişkin değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 23 Kasım 202130.09.2021 tarihli 31614 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 Karar Sayılı “Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” çerçevesinde 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine bu karar gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiş olup ilgili bildirim değişikliği internet vergi dairesi duyurularında ilan edilmiştir.

Beyanname düzenleme programında “Ekler” sekmesinde “Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim” kulakçığı tıklanarak programda yer alan bildirim detayının sisteme girilip beyan edilmesi gerekmektedir. Güncellenmiş beyanname programında yer alan bildirime ilişkin beyanname programında doldurulması gereken detaylar ise aşağıdaki gibidir.


Bir başka önemli değişiklik ise yine aynı güncelleme ile “Ekler” tablosuna gelen serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" tablosudur. Güncellenmiş beyanname programında yer alan bildirime ilişkin beyanname programında doldurulması gereken detaylar ise aşağıdaki gibidir.


*Tabi olduğu oran detayına hizmetin serbest bölge dışında verilmesi durumunda tabi olacağı oran yazılmalıdır.