Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 09 Ağustos 2023Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ taslağı hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmış olup, ilgili taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ taslağında;

      Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

      Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna

      15/7/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması

      15/7/2023 Tarihinden Sonra Kurumların Aktifine Kaydedilen Taşınmaz Satışları

      Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler

İle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca söz konusu Tebliğ taslağı ile finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV oranı ile ilgili değişiklik yapılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.2.) bölümünün ikinci paragrafının yürürlükten kaldırılması gündeme gelmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/B-2.2.- Finansal Kiralama İşlemleri bölümünün ikinci paragrafının mevcut hali aşağıda belirtilmiştir;

 “Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.” 

Söz konusu Tebliğ taslağı ile bu ifadenin yürürlükten kaldırılacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ taslağı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.