Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2023Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ 07.09.2023 tarih ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de;

        Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

        Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna

        15/7/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması

        15/7/2023 Tarihinden Sonra Kurumların Aktifine Kaydedilen Taşınmaz Satışları

        Proje Uygulaması Getirilen İstisnalara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğünden Önce Başlanılmış ve Halen Devam Eden İşler

İle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca söz konusu Tebliğ ile finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV oranının ne olacağı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.2.) bölümünün ikinci paragrafının yürürlükten kaldırılmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/B-2.2.- Finansal Kiralama İşlemleri bölümünün ikinci paragrafının mevcut hali aşağıda belirtilmiştir;

 “Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.” 

Söz konusu Tebliğ ile bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu düzenleme sonrasında finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya finansal kiralama sözleşmelerine konu malların kiralanması işlemlerinde KDV oranları, sözleşme tarihinde işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı esas alınmak suretiyle dikkate alınacak, sözleşme tarihinden sonra KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde ise yeni KDV oranları esas alınmak suretiyle KDV hesaplanması gerekecektir. 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi olan 07.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.