Kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2020Özet: 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımlarına sınırlama getiren Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin uygulama süresi 3 ay uzatılmıştır.

Açıklamalar:

17.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13. madde eklenmiştir. İlgili madde, sermaye şirketlerinin 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceğini, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceğini, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı ilgili süreyi üç aya kadar uzatmaya ve kısaltmaya yetkili kılınmıştır.

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinde belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, kar dağıtımına ilişkin sınırlamaların uygulanma süresi 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Ek: 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı