İşlenmiş Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş ile Bunlardan Mamul Eşya Satışlarında Fatura Düzenleme Sınırı Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2020Özet: 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:514) uyarınca; işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır 3 kat olarak uygulanacaktır.

Açıklamalar

04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) ile; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili düzenleme çerçevesinde; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır, söz konusu fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanacaktır.

2020 yılı için Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesinde yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin alt sınır 1.400 TL olarak belirlendiğinden, işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarından fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır 4.200 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de bulunması, yukarıda belirtilen haddin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, diğer faaliyetlere ilişkin satışlar yönünden fatura düzenleme sınırı olarak yine Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesi uyarınca belirlenen tutar dikkate alınacaktır.

İlgili tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla