İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemlerine Yönelik Düzenlemeler İçeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 510 Sıra No'lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2019Özet: 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No:240) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510) iş yeri değişikliği ve nakil işlemlerine yönelik değişiklikler içermektedir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ'de iş yeri adres değişikliğine ilişkin bildirimin sadece yeni vergi dairesine yapılması ile diğer bazı başvuruların İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlanması gibi düzenlemeler yer almaktadır. Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir. Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır. Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir. Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi, başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir. Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi durumunda, vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecektir. Mükelleflerin bu başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları durumunda ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. Söz konusu Tebliğ, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 240) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) ​

Saygılarımızla,