İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Uygulanacak ÖİV ile Ön Ödemeli Hatlarda ÖİV İadesi

Yayınlanma Tarihi: 06 Nisan 2016Özet: Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanacak ÖİV ile bu hizmetlere ilişkin fazla ve yersiz ödenen ÖİV’nin iadesine ilişkin ÖİV Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, GSM operatörleri ve GSM operatörleri dışındaki internet servis sağlayıcıları tarafından verilen internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde ÖİV uygulamalarına ilişkin açıklamalara 5 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği’nde yer verilmiştir. 14 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği’nde ise GSM operatörü yerine ''elektronik haberleşme işletmecileri'' ifadesi kullanılarak internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde ÖİV uygulamalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Tebliğ'de ayrıca, ön ödemeli hat kulanıcılarının internet erişim hizmetleri nedeniyle fazla ve yersiz ödediği ÖİV’nin ön ödemeli hat kulanıcılarına ve  elektronik haberleşme işletmecilerine iadesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar:

Bilindiği üzere kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri %5 oranında ÖİV’ye tabidir. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti ise kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. 

14 Seri No’lu ÖİV Tebliği’nde ise internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan mükellefler bazında ÖİV uygulamalarına açıklamaları ile ön ödemeli hat kulanıcılarının internet erişim hizmetleri nedeniyle fazla ve yersiz ödediği ÖİV’nin iadesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetinde ÖİV

Tebliğ’de internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde ÖİV uygulamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

  • ​Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde %5 oranında ÖİV uygulanır.

  • Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanır. İnternet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için, hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

  • Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilir. Bu nedenle, sadece mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılacak ve herhangi bir suretle başka şekilde kullanılamayacak ön ödemeli kartların satışında  %5 oranında ÖİV uygulanabilecektir.

  • Ön ödemeli hatlar aracılığıyla haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetlerinin de verilmesi halinde, internet erişimine isabet tutar üzerinden ödenen %25’lik ÖİV ile internet erişim hizmetinin tabi olduğu %5’lik ÖİV arasındaki fark, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.

Fazla ve Yersiz Ödenen ÖİV’nin İadesi 

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibarıyla hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade edeceklerdir.

Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılmasını veya nakden iadesini tercih edebileceklerdir. Aboneler tercihlerini ilk iade talebinde işletmeciye iletecek, ayrıca bir bildirim yapılması halinde, bu talep takip eden dönemlerde geçerli olacaktır.

İadenin hatta yükleme şeklinde yapılması halinde ise, yüklenen tutar ÖİV ve KDV’ye tabi olacaktır.

Diğer yandan, abonelere iade edilen tutarlar mobil elektronik haberleşme işletmelerine, talepleri üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilecek olup, iade için aranan belgere Tebliğ’de yer verilmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz​

Saygılarımızla,

Ek- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)​