İnşaat Sektörüne İlişkin Önemli Değişiklikler İçeren Damga Vergisi Oranları, Tapu Harçları ve KKDF Oranlarında Değişikliğe İlişkin BKK Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2017Özet: 13.03.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belli parayı ihtiva eden bazı kağıtlardaki damga vergisi oranları, tapu işlemlerinde alınan harçlar ile banka ve finans kurumları dışındaki Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumların yurtdışından temin ettikleri TL cinsinden kredilere ilişkin KKDF oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Açıklamalar

Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik

15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı Karar ile 488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı "0" olarak değiştirilmiştir.

Bahsi geçen değişiklik ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat işlerine ilişkin; sözleşmeler, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmeler, danışmanlık sözleşmeleri ve yapı denetim sözleşmelerinde damga vergisi sıfır olarak belirlenmiştir.

Tapu Harçlarında Değişiklik

30.09.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanun'a bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tahsis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak yeniden belirlenmiştir.

KKDF Oranında Değişiklik

Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından temin ettikleri Türk Lirası cinsinden kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi oranı; vade süresi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda sıralanan değişiklikler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle beraber, Maliye Bakanlığı'nca yürütülecektir.

Ek- 2017/9973  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar​

Saygılarımızla,