İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2021 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2021 yılında uygulanacak alt sınır 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki "2020 yılı için 17.300 TL" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 2021 yılı için 18.900 TL" ibaresi eklenmiştir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,