İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2020 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:29) ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2020 yılında uygulanacak alt sınır 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki "2019 yılı için 14.100 TL" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 2020 yılı için 17.300 TL" ibaresi eklenmiştir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ​Tebliğ (Seri No: 29)

Saygılarımızla,