İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2017 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "2016 yılı için 20.600 TL" ibaresi "2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL" şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklamalar

Dolayısıyla, 2017 yılına ilişkin indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak alt sınır, 21.400 TL. olarak uygulanacaktır.

Tebliğ yayım tarihi olan 27.12.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,