İmalatçılara Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2019Özet: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu kapsamda imalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Açıklamalar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren geçici 39'uncu maddesi ile 31.12.2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmişti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 39'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31.12.2019 ibaresi 31.12.2022 şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına "makine ve teçhizatı belirlemeye" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya" ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda, yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmiştir.

Saygılarımızla,