İlk Ülke Bazlı Raporun GİB Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine ilişkin Süre Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 21 Aralık 202017/12/2020 tarihli TF-2/2020-1 Sayılı Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.

Başkanlığa    iletilen   talepler    nedeniyle,    24   Şubat   2020   tarihli   ve   2151    sayılı Cumhurbaşkanı  Kararının 6. maddesinin 16. fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak; 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve ek olarak Ocak/2020'de  biten özel hesap dönemine  ilişkin 31 Ocak 2021  tarihi sonuna  kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/147738

Saygılarımızla,