İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Ekim 2016Özet: Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na istinaden 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı üzere asgari ücretin günlük tutarı 54,90 TL olarak belirlenmişti.

Ancak uygulamanın yürürlüğe girme tarihinden bu yana yılın son üç aylık döneminde asgari ücretlilerin bir üst vergi dilimine tabi olacağı ve aylık asgari ücretin (30 günlük) 1.300,99 TL'nin altına düşeceği konusu konuşulmaktaydı.

Açıklamalar

Maliye Bakanlığınca açıklanan Tebliğ Taslağı'na göre asgari geçim indirimi üzerinde yapılan düzenleme ile söz konusu tutarın aylık 1.300,99 TL'nin altına düşmemesi için gerekli düzenlemelerin hazırlandığı görülmektedir.

"(…) asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir."  hükmünün Gelir Vergisi Kanunu Ek 86. maddeye dâhil edilmesi sonucu aylık asgari ücretin (30 günlük tutarının) 1.300,99 TL'nin altına düşmesinin önüne geçilecektir. 

Uygulamadan Faydalanacaklar

Bu uygulamadan faydalanacak olanlar aşağıdaki gibidir:

  • İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL'nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

  • Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşmeyenler ise bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

  • Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL'nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Uygulama Esasları

  • 193 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL'ye tamamlanacaktır.

  • Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:265)'nde belirtilen esaslara göre düzenlenen "Asgari Geçim İndirimi Bordrosu'nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

  • Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.

  • Hesaplanan ilave tutar dâhil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

  • Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.​

Saygılarımızla,​

Ek- İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı​