İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2020Özet: 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar yürürlüğe girdi.

Açıklamalar

Söz konusu karar ile Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerden ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların personel ve kira harcamaları ile bölge işleticilerinin yatırım kredilerine ilişkin faiz ve kar payı giderleri desteklenecek.

Destekler;

İhtisas Serbest Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kullanıcıların Desteklenmesi;  

a)    Kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına en fazla 15,000 dolara kadar desteklenecek.

b)    Kullanıcıların bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları  %50 oranında ve yıllık en fazla 75,000 dolara kadar desteklenecek.

c)    a ve b bentleri kapsamında verilecek destekler ayrı ayrı olmak üzere en fazla beş yıl süreli olacak.

İhtisas Serbest Bölgesi İşleticilerinin Desteklenmesi; 

a)    Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50'sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin faiz ve kâr payı giderleri %50 oranında desteklenecek.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla,