İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanma Zorunluluğu Ertelendi

Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2016Özet: 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 475 Seri No'lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında e-Fatura düzenleme zorunlulukları 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.

Açıklamalar

15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 475 Seri No'lu VUK Genel Tebliği ile 454 Seri No'lu VUK Genel Tebliği'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır."

Yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin daha önce 01.01.2017 olarak belirlenen mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında e-fatura düzenleme zorunlulukları 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.

Diğer taraftan isteyen mükellefler, 01.01.2017 tarihinden itibaren bahsi geçen faturaları e-Fatura olarak düzenleyebileceklerdir.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'inde (Sıra No: 454) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)​​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,