İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2022T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 Sayılı yazısı uyarınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikle; Genelgenin “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD Doları” ibareleri “15.000 ABD Doları” olarak değiştirilerek her bir gümrük beyannamesi için uygulanan ilgili bentlerdeki terkin tutarları düşürülmüştür.

Karar 25.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.