İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasında 6 Aylık Sürenin 1 Yıla Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Mart 2019Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, 3 Mart 2019 ve 30703 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin söz konusu Tebliğ hükümleriyle daha önce "6 ay" olarak belirlenen yürürlük süresi "1 yıl" olarak değiştirilmek suretiyle ihracat bedellerinin yurda getirilme uygulamasındaki süre 6 ay uzatılmış oldu.

Açıklamalar

Hatırlanacağı üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanmış bulunmaktadır.

Mezkûr Tebliğin; "İhracat bedellerinin yurda getirilmesi" başlığını taşıyan 3 üncü maddesinde

Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edileceği veya getirileceği, bu bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Aynı Tebliğ'in yürürlüğüne ilişkin 13 üncü maddesinde ise Tebliğ hükümlerinin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Bu defa, Mezkûr Tebliğ ile yukarıda belirtilen 6 aylık süre 3 Mart 2019 tarihi itibaren geçerli olmak üzere 1 yıla uzatılmış olmaktadır.

Ek- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)​

Saygılarımızla,