İcra ve İflas İşlemleri Durduruldu

Yayınlanma Tarihi: 23 Mart 2020İcra ve İflas Kanunu’nun 330. Maddesi uyarınca; salgın hastalık, savaş gibi hallerde Cumhurbaşkanı kararıyla ülkenin bir kısmında veya tamamında belirli bir süreliğine icra takip işlemleri durdurulabilir. Koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Bunun üzerine, dünya ve ülke çapında çeşitli önlemler alınmıştır. Ülkesel olarak alınan önlemler kapsamında, 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 21.03.2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile icra ve iflas takiplerinin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazetede yayınlandığı 22.03.2020 itibariyle; 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere aşağıdaki önlemler alınmıştır;

·         Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,

·         Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına,

·         İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine,

karar verilmiştir. Bu yasak kapsamında, hali hazırda 22.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında satış günü verilmiş menkul ve gayrimenkul icra satışları da gerçekleşmeyecek, alacaklı 30.04.2020 tarihinden sonra satışı tekrar talep etmek durumunda kalacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı ile amaçlanan; zaruri olmadıkça vatandaş ve avukatlar tarafından adliyeye gidilmesinin, adliyelere yapılacak ziyaretlerin son derece tehlikeli olduğu bugünlerde özellikle sürelerle kısıtlanmış işlemler bakımından, işlemlerin devam etmesi sebebiyle uğranılacak hak kayıplarının önüne geçmektir.

30.04.2020 tarihine kadar alınan bu önlem, salgın halinin devam etmesi durumunda yine aynı usulle İcra ve İflas Kanunu’nun 330. Maddesi uyarınca uzatılabilecektir. Bu şekilde bir uzamanın söz konusu olmadığı takdirde, icra ve iflas işlemlerinin 01.05.2020 tarihi itibariyle devam etmesi planlanmaktadır.

Ek- İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

Saygılarımızla,