Hollanda’da İştiraki Olan Türk Şirketleri için Önemli Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 01 Şubat 2016Özet: Yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon kuralları Hollanda Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 01.01.2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar:

Ülke bazında raporlama, çerçeve rapor (masterile)  ve yerel raporu içeren dokümantasyon paketi 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 1969 sayılı Hollanda Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmiştir. Söz konusu yeni uygulama ile Hollanda,  Vergi matrahı Aşındırması Yoluyla Kar Dağıtımı (BEPS) 13’üncü Eylem planı doğrultusunda önerilen ilkeleri yerel kanunlarına eklemiş bulunmaktadır. Hollanda aynı zamanda, konsolide cirosu 50 Milyon Euro üzerinde olan Çok Uluslu İşletmeler (ÇUİ) için çerçeve rapor ve yerel rapor hazırlanması zorunluluğunu içeren maddeleri de Kanunu’na eklemiştir.

Yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon kurallarının yürürlüğe girmesi ile birlikte,  sınır ötesi grup içi işlemleri olan grupların yeni Kanun’a uyumlu olması gerekmektedir. Konsolide cirosu 750 Milyon Euro olan bir grubun parçası şirketlerin, hangi grup şirketinin ülke bazında raporlamayı (country by country reporting) yapacağını Hollanda Vergi İdaresi’ne (DTA) 31.12.2016 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Hollanda’da mukim şirketin ana şirketi, Hollanda İdaresi ile otomatik bilgi değişimi olmayan bir ülkede ise; ülke bazında raporlamanın Hollanda mukimi şirket tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

2016 hesap dönemi için ülke bazında raporlama  31.12.2017 tarihi itibarıyla beyan edilecektir. Söz konusu raporun beyan edilmeme cezası asgari 20,250 EURO tutarına kadar çıkmakla beraber, muhtemel hapis cezası da olabilmektedir. 

Ayrıca Hollanda’da mukim olup konsolide cirosu 50 Milyon Euro üstünde olan bir gruba ait olan şirketlerin çerçeve rapor ve  yerel raporlarının, şirketin vergi beyannamesi verme süresinde hazır olması gerekmektedir.  Daha önceki uygulamalarda raporların Hollanda Vergi İdaresi tarafından resmi olarak istendiği zaman 2 ay içinde sunulması gerekirken, yeni uygulamaylale birlikte, vergi beyannamesi ile beraber hazır olması gerekmektedir.

Bu uygulamalar ışığında Hollanda’da iştiraki olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan Türk Şirketlerinin yerine getirmesi gereken yükümlülükler aşağıda özetlenmiştir.

  • ​Konsolide cirosu 750 Milyon Euro ve üstü olan Türk Grubu Şirketlerinin tüm grubu  kapsayan ve 2016 hesap dönemine ait ülke bazında raporlamasını 31.12.2017  tarihi itibarıyla Hollanda iştiraki üzerinden Hollanda Vergi İdaresi’ne yapması gerekmektedir. Söz konusu ülke bazında raporlama, Türkiye ile Hollanda arasında henüz, imzalanan otomatik bilgi değişimi anlaşması olmadığı için; Hollanda İdaresi tarafından Türk İdaresi ile otomatik olarak paylaşılmayacaktır.

  • Konsolide cirosu 50 Milyon Euro olan Türk Grubu Şirketlerinin Hollanda’da mukim iştirakinin; tüm grubu kapsayan çerçeve rapor ve kendisine ait yerel raporu beyanname verme süresinde hazırlaması gerekmektedir.​​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.​

Saygılarımızla,​