Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü GİB İnternet Sitesinde Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ağustos 2023Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü GİB İnternet Sitesinde Yayımlandı

"Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü" güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, genç girişimci kazanç istisnası tutarı (75.000 Türk lirası), 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, 7440 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak değiştirilmiştir. 2023 yılı için uygulanacak istisna tutarı 150.000 Türk lirası olup bu tutar her yıl vergi tarifesine göre belirlenecektir.

Söz konusu Broşürde;

      Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,

      Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

      Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,

      Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

“Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü” bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.