Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 202201.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 22/772006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkındaki 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bültenimizde özetlenmiştir.

·         22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2022” ibareleri “30/6/2022” şeklinde değiştirilerek  1/4/2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere ödenecek faiz ve kar paylarına ilişkin süre 30/6/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

·         Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2022” ibareleri “30/6/2022” şeklinde değiştirilerek 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak oranların süresi  30/6/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.