Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesindeki Tutarlarda Değişiklik Yapan 5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Temmuz 202208.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5799 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler bültenimizde açıklanmıştır.

Buna göre 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yapılan değişiklikle gelir vergisinden istisna hizmet erbabına işverenlerce sağlanan günlük yemek bedeli tutarı 51 TL olarak belirlenmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yapılan değişiklikle gelir vergisinden istisna hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri 25,50 TL olarak belirlenmiştir.

Karar 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.