Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5193 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 202214/2/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda döviz ve altın birikimleri olan tüzel kişiler ile YUVAM sistemi kapsamında döviz birikimlerini ülkemizde değerlendirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kur korumalı Türk lirası hesaplarından elde edecekleri gelirlerde %0 stopaj teşvikinden yararlanabilmelerine imkan tanınmıştır.

5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Olan Kararın 3. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ø  21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar (YUVAM Hesabı) mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere, 14/02/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (Stopaj Oranı %0)

5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Olan Kararın 3. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ø  Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesapları ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere, 14/02/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (Stopaj Oranı %0)