Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yayınlanma Tarihi: 10 Şubat 2016Özet: 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan ve “Torba Kanun” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29/01/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Açıklamalar:

Toplam 36 maddeden oluşan Kanun ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

 • ​492 sayılı Harçlar Kanunu,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 • 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası,

 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

 • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

 • 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

 • 4857 sayılı İş Kanunu,

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 • 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve

 • 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da

değişiklikler yapılmaktadır.

6663 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun’a ilişkin vergisel düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir:

1- Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Sağlanacak

Bu Kanun’un 1’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20’nci maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan düzenlemeyle, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır.

2- Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançların Yıllık 8.000 TL’ye Kadar Olan Kısmından Vergi Alınmayacak

29/01/2016 tarih ve 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenecek bentte, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyle; ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin bu kazançları hakkında indirim uygulanması amaçlandığından, takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

3- 25 Yaşını Doldurmamış Tahsili Devam Eden Öğrencilerden Pasaport Harcı Alınmayacak

29/01/2016 tarih ve 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4’üncü maddesi ile, Harçlar Kanunu’nun Harçtan Müstesna İşlemler başlıklı 85’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.

4- Gübre ve Yem Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanacak

29/01/2016 tarih ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13’üncü maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve aşağıda yer alan (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Ayrıca; gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi de KDV’den istisna edilmiştir.
Katma Değer Vergisi 13’üncü maddesi kapsamında yapılan mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

MADDE 13- 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) teslimi,”

Söz konusu Kanun bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla, 

Ek- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun