Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 2022Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.07.2022 tarihli “KVK-60 / 2022-2 / Yatırım İndirimi – 46” sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.