Engelli İstisnasından Yararlandırılacak Binek Otomobillere ilişkin 2021 Limiti Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29/12/2020 tarihli ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) ile, engelli istisnasından yararlandırılacak binek otomobillere ilişkin üst sınır belirlenmiştir.

 

Açıklamalar:

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin;

 

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "303.200 TL'nin" ibareleri "330.800 TL'nin" şeklinde,

 

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "303.200 TL'yi" ibaresi "330.800 TL'yi" şeklinde,

 

değiştirilmiştir.

 

Bu değişikliğe göre, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330.800 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların  malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır. Diğer taraftan, gümrüklenmiş değeri 330.800 TL’yi aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,