Engelli Istisnasından Yararlandırılacak Binek Otomobillere ilişkin 2019 Limiti Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet: 31/12/2019 tarihli ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliği ile engelli istisnasından yararlandırılacak binek otomobillere ilişkin üst sınır belirlenmiştir.

Açıklamalar:

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "200.000 TL'nin" ibareleri "247.400 TL'nin" şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "200.000 TL'yi" ibaresi "247.400 TL'yi" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişikliğe göre, ÖTV (II) Sayılı liste Uygulama Genel Tebliği'nde malul ve engellilerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki binek otomobillerinden;

  • Hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.000 TL'yi aşanları yurt içinden alımında,

  • ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247.000 TL'yi aşanları ithalinde,

ÖTV istisnası uygulanamayacağı belirtilmiştir.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)​

Saygılarımızla,