Enflasyon Düzeltmesine İlişkin 555 Sıra No'lu VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2024Enflasyon Düzeltmesine İlişkin 555 Sıra No'lu VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) 30.12.2023 tarihli 32415 no’lu (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

        Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

        Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,

        Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

        Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

        2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

        2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine,

        Uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara,

yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.