Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının 2023 Yılı Hesap Dönemi Sonuna Ertelenmesine İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Yayınlanma Tarihi: 14 Ocak 202213 Ocak 2022 tarihinde Meclise sunulan Kanun teklifi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici Madde 33 eklenmesi teklif edilmiştir. Teklif metninde, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibariyle) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların olup oluşmadığına bakılmaksın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tutulmayacağı ifade edilmektedir.

31.12.2023 tarihli mali tabloların ise enflasyon düzeltmesine tabi şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

Kanun teklifi ile yapılması planlanan diğer bir değişiklik ise Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, değerleme sonucu meydana gelen kur farkı gelirleri, faiz, kar payı ve diğer kazançlar belirli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna tutulması önerilmektedir.